Revista “Pedra Seca”

pedraseca@gmail.com

Qui som, que pretenem ?

Som un equip que sense cap ànim de lucre, estem portant endavant la redacció d’una revista dedicada a la divulgació de les construccions de pedra en sec, i de les activitats que al voltant d’aquest tema es desenvolupen en el nostre país, tot i que si s’escau no descartem informar de les construccions aixecades en altres indrets allunyats de les nostres contrades.

120Conscients de la dificultat que podia representar, degut a la natural dispersió, la creació de una  associació que a nivell de Catalunya, aplegués la gent interessada en el coneixement i salvaguarda del nostre patrimoni de pedra en sec, hem optat per tirar endavant una publicació en la que hi tinguin cabuda totes les iniciatives, estudis i recerques que d’altra manera quedarien, potser, restringides a un àmbit local o comarcal.

14La nostra intenció és la d’estimular els interessats en la pedra seca, a visitar les construccions d’altres indrets, exposats en el nostre butlletí, així com donar també suport a iniciatives que portin al coneixement i la conservació d’aquest mal tractat -per desconegut- patrimoni.

Aquesta modesta revista, de moment només es pot permetre el luxe d’aparèixer dues vegades l’any. Era el desembre de l’any 2000 quan va sortir un número 0, o pilot, en el que s’anunciava la seva continuïtat si les perspectives eren suficientment esperançadores. Ara hem ja creuat la trentena. Esperem arribar a les fites que ens hem proposat.

abrera_bDonat que dos exemplars anuals ens mantenen allunyats dels nostres associats durant massa temps, editem «El Full Informatiu de Pedra Seca» en el que si bé no hi apareixeran articles de fons, si que hi apareixen notícies puntuals del món de la pedra seca. En cada full apareix un annex d’una ruta de barraques de Pedra Seca.

Pel mes de desembre 2001 ja va sortir el primer, i de moment pensem, si hi ha suficients notícies, que la seva aparició sigui mensual, llevat del mesos que surt la revista l’abril i l’octubre.

Del Full de Ruta de barraques per les contrades de la geografia catalana, portem més de noranta rutes de tots els indrets de comarques, en cada una podem veure una mitjana de 8 a 10 barraques, indicades en un plànol, i amb la indicació de la numeració de Wikipedra i les coordenades UTM a cada una d’ elles.

Són uns fulls volanders que utilitzen per a totes aquelles persones que estan interessades en visitar les barraques o cabanes que hi ha escampades pel territori català, la Wikipedra ja en té inventariades quasi 22000 amb la qual cosa, podem sortir d’excursió cada setmana i visitar-ne unes quantes.

Avui es imprescindible el GPS, quasi tothom en té, amb el temps les rutes han a nat incorporant la situació UTM de totes les barraques i això ens permet de poder anar-hi a veure-les totes sense excepció, a cada full-ruta veiem una foto, mes o menys actualitzada, una plànols amb la seva indicació i recorregut, sempre numerades per ordre, no hi ha perill de perdre’s.

Edició especial:

 – “Relació de 561 pous de gel, de neu i congestes inventariats a Catalunya”, per Gener Aymamir i Domingo – Patronat de Sant Galderic – Barcelona – 2015 (2ª edició revisada i augmentada).

En preparació: “Les barraques de Pedra Seca del terme de l’Argilaga – La Secuita (Tarragonès), per Marc Dalmau i Vinyals (Segurament s’editarà a mitjans del mes de març)

Es pot demanar a: pedraseca@gmail.com

Organigrama:

DIRECCIÓ  DE LA REVISTA: August Bernat i Constantí
COL·LABORADORS ARTICULISTES: Ramon Artigas i Ibañez; Joan M. Vives i Teixidó
ASSESSOR, CAP DE CONTINGUTS, MAQUETACIÓ i DISSENY: Agustí Esteve i Orozco de Nájar
REDACCIÓ, SUBSCRIPCIONS i ADHESIONS: Patronat de Sant Galderic – Passeig Maragall, 92 àtic – 08041 BARCELONACatalunya Tel. 93 352 12 75 mòbil 620 023 826