Revista “Pedra Seca”

pedraseca@gmail.com

Qui som, que pretenem ?

Som un equip que sense cap ànim de lucre, estem portant endavant la redacció d’una revista dedicada a la divulgació de les construccions de pedra en sec, i de les activitats que al voltant d’aquest tema es desenvolupen en el nostre país, tot i que si s’escau no descartem informar de les construccions aixecades en altres indrets allunyats de les nostres contrades.

120Conscients de la dificultat que podia representar, degut a la natural dispersió, la creació d’una  associació que a nivell de Catalunya, aplegués la gent interessada en el coneixement i salvaguarda del nostre patrimoni de pedra en sec, hem optat per tirar endavant una publicació en la que hi tinguin cabuda totes les iniciatives, estudis i recerques que d’altra manera quedarien, potser, restringides a un àmbit local o comarcal.

14La nostra intenció és la d’estimular els interessats en la pedra seca, a visitar les construccions d’altres indrets, exposats en el nostre butlletí, així com donar també suport a iniciatives que portin al coneixement i la conservació d’aquest mal tractat -per desconegut- patrimoni.

Aquesta modesta revista, de moment només es pot permetre el luxe d’aparèixer dues vegades l’any. Era el desembre de l’any 2000 quan va sortir un número 0, o pilot, en el que s’anunciava la seva continuïtat si les perspectives eren suficientment esperançadores. Ara hem ja creuat la trentena. Esperem arribar a les fites que ens hem proposat.

abrera_bDonat que dos exemplars anuals ens mantenen allunyats dels nostres associats durant massa temps, editem «El Full Informatiu de Pedra Seca» en el que si bé no hi apareixeran articles de fons, si que hi apareixen notícies puntuals del món de la pedra seca. En cada full apareix un annex d’una ruta de barraques de Pedra Seca.

Pel mes de desembre 2001 ja va sortir el primer, i de moment pensem, si hi ha suficients notícies, que la seva aparició sigui mensual, llevat del mesos que surt la revista l’abril i l’octubre.

Edició especial:

“relació de 561 pous de gel, de neu i congestes inventariats a catalunya, per Gener Aymamir i Domingo – Patronat de Sant Galderic – Barcelona – 2015 (2ª edició revisada i augmentada).

Es pot demanar a: pedraseca@gmail.com

Organigrama:

DIRECCIÓ  DE LA REVISTA: August Bernat i Constantí
COL·LABORADORS ARTICULISTES: Ramon Artigas i Ibañez; Joan M. Vives i Teixidó
ASSESSOR, CAP DE CONTINGUTS, MAQUETACIÓ i DISSENY: Agustí Esteve i Orozco de Nájar
REDACCIÓ, SUBSCRIPCIONS i ADHESIONS: Patronat de Sant Galderic – Passeig Maragall, 92 àtic – 08041 BARCELONACatalunya