Revista “L’Edat Mitjana”

edatmitjana@gmail.com

La revista “l’edat mitjana” te un periodicitat semestral, s’edita el juny i el desembre, conte articles de fons, ressenyes de llibres, rutes medievals, és un butlletí de divulgació medieval, a càrrec dels socis i sòcies, amics i col·laboradors.

Ens interessa molt el patrimoni cultural, els orígens de la nostra història catalana, com es va anar format la nostra nació, i tot allò que fa referència al món medieval de Catalunya.

S’inclouen articles de personatges importants de la investigació, cultural, i la història medieval, escriptors reconeguts, treballs de recerca heràldica. Ens dediquen a la investigació i a l’elaboració de publicacions històriques especialitzades.

Els treballs de recerca (d’edició suplementària) inclouen temes diferents per exemple: “Treball de recerca d’ermites, esglésies i capelles troglodites als Països Catalans”; “Armoria medieval de la noblesa europea al Capítol del Toisó d’Or a la Catedral de Santa Creu i Santa Eulàlia, any 1519, l’any 1519”; “Imatges de Sant Jordi a la Ciutat Comtal”; “Les Majestats romàniques”; “Qui és qui ? Retaules de l’altar major del Monestir de Santa Maria de Poblet”; Notes heràldiques de Vallbona de les Monges; “Compilatori de goigs musicats pel germà Odiló Maria Planàs, monjo, compositor, violoncel·lista i organista de la basílica del Monestir de la Mare sde Déu de Montserrat (1925-2011); “Heràldica i epigrafia al monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona”; “Crismons medievals”; “Escuts gremials d’època medieval”; “Nadales d’ofici, una tradició popular perduda però no oblidada”; “Dotze xilografies inèdites del Quixot”; “El Mont Athos i sant Jordi d’Amastris : l’odissea d’una recerca”; “La Reial Capella del Palau, seu de l’Orde del Temple a Barcelona : priors i comanadors de l’Orde del Temple i de Sant Joan de Jerusalem”.

L’edat mitjana de Catalunya és el període històric en què Catalunya assoleix progressivament una personalitat jurídica pròpia, associada a un context geogràfic determinat. I també és el període en què neix el català com a llengua diferenciada del llatí i de les altres llengües romàniques, alhora que gaudeix de la seva màxima esplendor com a llengua literària i oficial, tant als comtats catalans com a la Corona d’Aragó.

Organigrama:

Director: Agustí Esteve i Orozco de Nájar
Assessorament Lingüístic:  August Bernat i Constantí.
Consell de Redacció:  Cristina Queralt i Herrero, Antoni Poyo i Creixenti, August Bernat i Constantí, Rosa Foix i Tarré, Glòria Tafalla i Alayrach, Enric Sanchez-Cid
Relacions Públiques i cap de Protocol: Cristina Queralt i Herrero