Cercle Català d’Estudis Heràldics i Nobiliaris

estudisheraldica@gmail.com

heraldica01El Cercle Català d’Estudis Heràldics i Nobiliaris, neix amb la fita de treballar per la heràldica com a ciència que, fent servir els símbols, anomenats representacions, subdividits en peces i figures, serveix per composar, interpretar i diferenciar les armes de cada nissaga. Etimològicament, l’Heràldica és la ciència dels Heralds. És a dir, l’Heràldica és la ciència o art que ens ensenya a desxifrar i composar amb encert els escuts d’armes conforme a les lleis, regles, usos i costums de cada nació o estat.

Vetllar per la recuperació, el manteniment i l’extensió de l’Heràldica, pel seu símbol de fidelitat a la terra catalana i als seus valors humans propis, i s’esforça a reconquerir les tradicions de Catalunya i lluita contra tot allò que s’oposi a la llibertat, la història, la justícia i a la dignitat de la nació catalana.

heraldica02
Otger Cataló, segons una pintura de Claudi Lorenzale.

Aquesta entitat esdevé oberta a tothom, i es constituïda sense cap ànim lucratiu. És a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regulades les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997 del 18 de juny de 1997, i els seus estatuts inscrits al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

L’organització d’una entitat d’heràldica i nobiliària requereix uns coneixements profunds del món d’aquesta ciència artesanal, amb una investigació i documentació que comença als inicis de l’onzena centúria.

El Cercle Català d’Estudis Heràldics i Nobiliaris presenta una nova manera d’entendre aquesta ciència: la de l’investigador que actua ardit al servei del seu poble i la seva terra. Mitjançant l’assessorament de persones diplomades amb l’Heràldica i la Nobiliària, membres fundadors de l’entitat s’ha aconseguit un immillorable contacte amb persones i entitats dins i fora de l’associació per poder respondre a qualsevol demanda d’opinió, adequant-se a tothom.

heraldica03
Escut de tipus indeterminat, dels ss.XV-XVII del renaixement. Suportat per dos lleons, rampants, lleopard lleonat, de cara i i afrontats. Timbrat per un casc, sense reixetes amb tortell, és a dir cintes enrotllades, ornamentat amb llambrequins fulles d’acant. Per darrera apareix un bàcul. Sota una llarga cinta sense llegenda.

Crear un arxiu d’Heràldica i Nobiliaria, amb les vessants gentilícia, cívica o municipal, corporativa, estatal, eclesiàstica, industrial i esportiva, com a sistema d’identificació d’individus, llinatges, localitats, entitats, corporacions, gremis, confraries, estats, països, institutcions de l’Església, marques, patents de productes i d’entitats esportives.

Recuperar l’arxiu de la noblesa catalana. Per dret hereditari, la nobiliària s’estén de pares a fills, això s’anomena noblesa de sang o de natura. Per concessió del sobirà es gaudeix de la noblesa de privilegi, i per l’exercici de determinats càrrecs públics una persona pot ésser de noblesa civil o de càrrec.

A Catalunya gaudim d’un estatus especial de barons, comtes, etc. com a noblesa alta i cavallers, homes de paratge, etc. com a baixa noblesa. Tots tenim dret a l’educació, aprendre part de la vida cultural i a treure profit del progrés científic. De la mateixa manera, se’ns ha de garantir la llibertat de la investigació científica i de l’activitat artística i literària. El fruit d’aquesta ha de quedar protegit per la llei a fi i efecte que ningú altre s’atribueixi l’autoria de la nostra obra i obtingui els beneficis que aquesta genera.

escutcatalunya
Escut quadrilong ogival dels quatre pals de Catalunya
england
Bandera de Sant Jordi
Bandera_de_Barcelona
Bandera de Barcelona
corona comte
Corona de divuit perles, vistes nou de front pròpia de Comte

 

esteladanormal
Bandera estelada de Catalunya

BIBLIOGRAFIA EDITADA:

Vilafranca del Penedès : pedres armeres, lloses i làpides sepulcrals del claustre de Sant Francesc – Poyo i Creixenti, Antoni – Vilafranca del Penedès : l’autor, 1991 Vilatana ; 4

Heràldica i llinatges a Sant Jeroni de la Murtra – Poyo i Creixenti, Antoni -Barcelona : Cercle Català d’Estudis Heràldics i Nobiliaris, 1999

Heràldica i llinatges de Lleida – Poyo i Creixenti, Antoni – Lleida : La Mañana, DL 2000

Heràldica, genealogia i mots medievals – Poyo i Creixenti, Antoni – Vilafranca del Penedès : l’autor, DL 2004

Armoria Medieval de la noblesa europea al Capítol del Toisó d’Or a la Catedral de Santa Creu i Santa Eulàlia, (CD – PDF), any 1519 – Agustí Esteve i Orozco de Nájar – Barcelona – CIDOMCAT – 2010

Escuts Gremials d’època medieval – (CD-PDF)Agustí Esteve i Orozco de Nájar – Barcelona – suplement de l’edat mitjana – 2010

Llagostera, història d’un llinatge i d’un escut heràldic – Poyo i Creixenti, Antoni -Barcelona : Cercle Català d’Estudis Heràldics i Nobiliaris, 2011

“La Reial Capella del Palau, seu de l’Orde del Temple a Barcelona : priors i comanadors de l’Orde del Temple i de Sant Joan de Jerusalem”. Treball de la Dra. Letícia Darna i Galobart. (Separata de la Revista l’edat mitjana) – 2012

– Notes heràldiques : Vallbona de les Monges – Poyo i Creixenti, Antoni – Barcelona Cercle Català d’Estudis Heràldics i Nobiliaris, 2014

 – Heràldica i epigrafia al monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona – (Inclou segells sigil·logràfics)treball de recerca Agustí Esteve i Orozco de Nájar – Cercle Català d’Estudis Heràldics i Nobiliaris de Catalunya (Grup l’edat Mitjana) – Barcelona – 2015

– Escuts Heràldics de tarragona, per Antoni Poyo i Creixenti – 22 de setembre de 2008

 

 

Es poden demanar aquests treballs al tel 933521275 o al mòbil 620023826 o be al correu electrònic: estudis.heraldica@gmail.com

Organigrama:_

President i Tresoreria: Agustí Esteve i Orozco de Nájar

Secretaria i Vocal Sortides: Cristina Queralt i Herrero

Assessor i Vocal: August Bernat i Constantí

Vocal: Antoni Poyo i Creixenti

Vocal: Enric Sánchez – Cid